Medical intertrade | proizvodi

  • Zdrav život
  • Ljekarne Joukhadar

e-commerce

Naslovnica » veterina » proizvodi »

Closamectin za ovce - NOVO

Closamectin za ovce - prospekt

CLOSAMECTIN® injekcije za ovce
otopina injekcijska
antiparazitik, endektocid, makrociklički lakton
ivermektin i klozantel u kombinaciji
za ovce

Sastav
Jedan mL jantarnožute injekcijske otopine Closamectin® inj. sheep sadržava:
Ivermektin        5 mg
Klozantel u obliku klozantel natrija  125 mg
Pomoćne tvari: povidon K12, natrijev formaldehid sulfoksilat, polietilenglikol (Macrogol 200) i glicerol formal.

Osnovna svojstva i djelovanje
Closamectin® injekcijska otopina sadrži kombinaciju endektocida ivermektina i klozantela. Stoga, za razliku od monopreparata ivermektina, djeluje i protiv metilja (klozantel).
- Ivermektin je endektocid koji uništava brojne endo i ektoparazite. Selektivno i s visokim afinitetom veže se za kloridne kanaliće u živčanim i mišićnim stanicama beskralježnjaka, čijem otvaranju posreduje glutamat. Posljedično, u osjetljivim se nametnicima poveća propusnost staničnih membrana za kloridne ione, slijedi hiperpolarizacija te paraliza i njihovo uginuće. Spojevi iz skupine avermektina i milbemicina (makrociklički laktoni) također mogu posredovati otvaranju, tj. zatvaranju kloridnih kanalića uz pomoć drugih liganada, kao što je neurotransmitor gama-amino-maslačna kiselina (GABA). Ivermektin je u terapijskim dozama neotrovan za sisavce jer: oni nemaju kloridne kanaliće čijem otvaranju posreduje glutamat; u njih je slab afinitet za kloridne kanaliće koji su regulirani drugim ligandima; u terapijskim dozama ne prolaze krvno-moždanu barijeru ciljne vrste.
- Klozantel je lipofilni antihelmintik iz skupine salicilanida. Sadrži protone koji se mogu osloboditi, a prenosi ih kroz membrane, posebice kroz unutrašnju membranu mitohondrija. Tu se oni oslobode i u osjetljivim helmintima prekidaju reakcije oksidativne fosforilacije. Posljedično u metiljima se zakoči sinteza ATP-a, znatno se poremeti njihov energetski metabolizam te oni postupno uginu. Klozantelom se u preživača liječi kronična i subakutna fascioloza. Djelovanjem klozantela na metilje u dobi od 5 tjedana i starije umanjuje se njihova reprodukcija i broj vitalnih jajašaca. Osim protiv velikog metilja (Fasciola hepatica), klozantel djeluje i na pojedine obliće (Haemonchus spp.).

Indikacije
Closamectin® injekcijska otopina u ovaca upotrebljava se za suzbijanje invazija uzrokovanih želučano-crijevnim i plućnim oblićima, velikim metiljem, ličinkama ovčjeg štrka te šugarcima i ušima:

Želučano-crijevni oblići
Ostertagia circumcincta (odrasli i L4), O. trifurcata (odrasli i L4), Haemonchus placei (odrasli i hipobiotski L4 stadij), Trichostrongylus axei (odrasli), T. colubriformis (odrasli i L4), T. vitrinus (odrasli), Cooperia curticei (odrasli i L4), Oesophagostomum columbianum (odrasli i L4), Oesophagostomum venulosum (odrasli), Chabertia ovina (odrasli i L4) Nematodirus filicolis (odrasli i L4) i Trichuris ovis (odrasli).

Plućni vlasci
Dictyocaulus filaria (odrasli i L4);
Protostrongylus rufescens (odrasli)

Metilji
Fasciola hepatica
Učinak (klozantel) protiv odraslih i mladih metilja naveden je u tablici:

Dob metilja                  % uništenih metilja
___________________________________
Odrasli metilji 10-12tj.  97-100%
-------------------------------------------------

Mladi metilji         8 tj.  91%
                          5 tj.  £ 73%
                       3-4 tj.  ≥ 23%

Štrk ovčji
Oestrus ovis (larvalni stadiji).

Šugarci
Psoroptes ovis (sin. P. communis var. bovis)
Za uspješno liječenje potrebno je nakon 7 dana aplicirati monopreparat ivermektina.

Closamectin® injekcije djeluju i protiv oblića Haemonchus spp. i Ostertagia circumcincta rezistentnih na benzimidazole.

Kontraindikacije
Closamectin® injekcije ne smiju se:
- primijeniti intravenski i intramuskularno
- davati ovcama od kojih se mlijeko koristi za hranu ljudi ili izradu namirnica; zasušenim gravidnim ovcama ako će se njihovo mlijeko upotrijebiti za hranu
- davati jedinkama preosjetljivim na djelatne i pomoćne tvari pripravka.
Pojedine neciljne vrste ne podnose avermektine (slučajevi uginuća škotskih i staroengleskih ovčara, srodnih pasmina i njihovih križanaca).

Način primjene i doze
Closamectin® se ovcama primjenjuje s.c. na vratu u dozi od 1 mL/25 kg t.m. (0,2 mg ivermektina i 5 mg klozantela/kg t.m.). Za aplikaciju preporučuje se upotrijebiti igle unutarnjeg promjera 1,19 mm (16 G) i dužine 25 mm.
Vrijeme tretiranja treba odrediti na temelju epizootioloških prilika i prilagoditi svakoj farmi, tj. uzgoju. Da bi se postigao optimalan učinak dehelmintizacije i izbjegao razvoj rezistencije, doktor veterinarske medicine mora odrediti način upravljanja stadom i odgovarajući program suzbijanja nametnika.
Radi primjene točne doze, treba što preciznije odrediti t.m. ovaca te provjeriti ispravnost aplikatora-dozatora.
Ako se tretiraju sve životinje u skupini, treba ih grupirati prema približno istoj t.m. kako bi se izbjeglo subdoziranje ili predoziranje.

Nuspojave
Nakon s.c. injekcije pojedine životinje iskazuju znakove boli i nelagode. U malog broja ovaca nastane oteklina na mjestu injekcije, koja se spontano povuče unutar 14 dana.
Ako se primijete nuzučinci pripravka, potrebno je obavijestiti veterinara, Centar za nuspojave veterinarsko-medicinskih proizvoda pri Zavodu za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Zastupnika u RH (čl. 65 Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima, NN br. 84/08).

Napomene, mjere opreza i dr.
Sigurnost za životinje
Prilikom primjene moraju se poštovati pravila aseptičnog postupka (koristiti suhe i sterilne igle i brizgaljke). Prije navlačenja svake doze čep treba dezinficirati. Ne preporučuje se lijek aplicirati na mjestima gdje je koža mokra i prljava. Ako se koristi bočica s 250 mL, dobro je koristiti automatski aplikator-dozator.
Za višekratno navlačenje lijeka u brizgaljku treba koristiti iglu zabodenu u čep, kako bi se izbjeglo njegovo prekomjerno bušenje (više od 40 puta).
- Ako se liječi ovce oboljele od psoroptoze, s jednom aplikacijom ne može se u cijelosti suzbiti šugarce. Stoga se nakon 7 dana treba još 1 x aplicirati odgovarajući monopreparat ivermektina. Šugarac Psoroptes ovis je vrlo kontagiozan ovčji parazit. Da bi se potpuno suzbila ta nametnička bolest, posebno treba paziti da se spriječi reinfestacija, budući da grinje na ovcama žive do 15 dana. Vrlo je važno da se s odgovarajućim pripravkom liječe sve ovce koje su bile u dodiru s invadiranim jedinkama. Mora se spriječiti dodir između liječenih, invadiranih i neliječenih stada sve dok ne protekne 7 dana od tretmana.
- Predoziranje
Ivermektin u jednokratnoj s.c. dozi od 4.0 mg/kg t.m., a što je 20 x više od preporučene doze (0.2 mg/kg), uzrokuje u ovaca potištenost i ataksiju. Specifičan antidot ne postoji, a može koristiti simptomatsko liječenje.
Indeks sigurnosti klozantela manji je od mnogih drugih antihelmintika. U slučaju predoziranja mogu se pojaviti smanjen prohtjev za hranom, slabovidnost, mekši izmet i učestala defekacija. Vrlo visoke doze klozantela mogu uzrokovati opću slabost, hiperventilaciju, hipertermiju, tahikardiju, nekoordinaciju, grčeve, sljepoću, a u iznimnim okolnostima uginuće. Nema specifičnog antidota, a liječenje je simptomatsko.
- Interakcije i inkompatibilnosti
 Nisu poznate in vivo interakcije Closamectin®-a s drugim usporedno primijenjenim lijekovima. Pripravak se ne smije aplicirati usporedno s kloriranim spojevima. Ivermektin pojačava učinke agonista GABA.
 Closamectin® se ne smije u brizgaljki miješati ni s jednim drugim VMP-om.
- Gravidnost i laktacija
Closamectin® se može aplicirati ovcama u bilo kojem stadiju gravidnosti i laktacije, uz uvjet da se mlijeko ne koristi za hranu ljudi ili izradu namirnica.
Sigurnost za osobe koje primjenjuju pripravak
Za vrijeme rukovanja pripravkom ne smije se jesti, piti i pušiti. Treba izbjegavati dodir pripravka s kožom, a nakon primjene ruke oprati vodom i sapunom. U okolnostima nehotičnog samoinjiciranja može doći do lokalnog draženja i boli. U tom slučaju treba zatražiti savjet/pomoć liječnika i pokazati mu uputu (ev. simptomatsko liječenje).
Sigurnost za okoliš
Nema opasnosti ako se pripravak upotrebljava u skladu s uputom. Ivermektin je vrlo štetan za ribe i mnoge organizme vodenih ekosustava. Ostatke pripravka i praznu ambalažu mora se neškodljivo ukloniti, tj. ne smije ih se baciti u nadzemne ili podzemne vodotokove niti zajedno s kućnim otpadom.

Karencija
Meso i jestive iznutrice -
Ovce:       28 dana.
Closamectin® se ne smije primjenjivati na ovcama od kojih se mlijeko koristi za hranu ljudi ili izradu namirnica. Također se ne smije aplicirati gravidnim jedinkama u suhostaju ako će se mlijeko koristiti za hranu.
NDK status - djelatne i pomoćne tvari ovog VMP-a uvrštene su u tablicu 1 dodatka Uredbe Komisije (EZ) br. 37/2010 ili nisu obuhvaćene tom Uredbom.
NDK za ivermektin i klozantel u mlijeku ne postoje.

Rok valjanosti
Označen je na opremi, u originalnoj ambalaži 18 mjeseci. Sadržaj načete bočice treba potrošiti u roku od 28 dana.

Način čuvanja
Na tamnome mjestu, pri temperaturi do 25°C te izvan pogleda i dosega djece.

Način izdavanja
Na veterinarski recept.

Oprema
Staklene bočice (tip I) sa 100, 250 ili 500 mL injekcijske otopine, zatvorene brombutilnim čepom i aluminijskom kapicom.
Sva pakiranja ne moraju biti dostupna na tržištu.

 Postupak s neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom
S neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom postupa se u skladu s Zakonom o otpadu (NN br. 178/04).

Proizvođač
Norbrook Laboratories Ltd., Newry, Sjeverna Irska, UK.

Zastupnik
Medical Intertrade d.o.o., Sveta Nedelja, Republika Hrvatska.

ATCvet kôd
QP54AA51 - ivermektin u kombinaciji.

Dodatne informacije
Kako bi se izbjegla pojava i razvoj rezistencije parazita, treba se pridržavati sljedećih pravila:
- antihelmintike iz iste skupine ne smije se često upotrebljavati tijekom dužeg razdoblja;
- pripravak se ne smije subdozirati - primjerice zbog pogrešno procijenjene težine životinje, pogrešne aplikacije, manjkave kalibracije brizgaljke i dr.
U slučaju da kliničar posumnja na pojavu otpornosti helminata na pripravak, treba provesti odgovarajuće istraživanje (primjerice odrediti postotak smanjenja broja jajašaca u gramima izmeta). Ako rezultati testa nedvosmisleno upozoravaju na pojavu rezistencije endoparazita na određeni lijek, treba upotrijebiti antihelmintik iz druge skupine, tj. drugog načina djelovanja.
U ovaca su zabilježeni slučajevi otpornosti oblića Haemonchus contortus. Stoga upotrebu Closamectina® treba temeljiti na lokalnim epizootiološkim podacima o osjetljivosti Haemonchus contortus te preporukama kako da se ograniči daljnja pojava sojeva rezistentnih na antihelmintike.
Farmakokinetika
- Nakon s/c primjene Closamectina® ovcama (ivermektin 0.2 mg/kg i klozantel 5 mg/kg t.m.) ivermektin vršnu koncentraciju postigne unutar 2 dana. Ivermektin je opsežno vezan na plazmine bjelančevine, a kako je lipofilan pohranjuje se u masnome tkivu, a najviše u jetrima i masti. U jetrima se tek djelomice razgrađuje na polarne metabolite. Izlučuje se prije svega sa žuči, tj. izmetom (60%) u izvornome obliku, a mokraćom tek 1-2 posto. Ivermektin se također izlučuje mlijekom.
- Klozantel se opsežno (99%) i vrlo snažno veže za albumine u plazmi, a iz organizma se sporo izlučuje. U tkiva se ograničeno raspodjeljuje. Klozantel se kao i drugi salicilanidi neznatno metabolizira, a eliminira u prvome redu nepromijenjen. U preživača se oko 90% klozantela odstrani sa žuči tj. izmetom, a vrlo mala količina mokraćom.

Closamectin-ovce

// //