Misija i vizija

MISIJA

U definiranju svoje misije polazimo od naših temeljnih vrijednosti: potpunog integriteta i etičnosti u poslovanju bez obzira na okolnosti; čuvanja povjerenja svih naših poslovnih partnera, kako dobavljača, tako i kupaca, velikih i malih, kroz predan rad, te moralan i odgovoran odnos; izvrsnosti i revnosti u pružanju svih naših usluga, kao i svijesti o njihovoj važnosti i ulozi u zdravstvenom sustavu, te odgovornosti koju one nose; kreativnosti u iznalaženju novih poslovnih rješenja i informiranosti o tržišnim trendovima, kao pokretaču našeg napretka; naših zaposlenika čiji je doprinos jamstvo i temelj našeg povjerenja u poslovni uspjeh; našoj odgovornosti prema društvu i okruženju u kojem poslujemo; te našoj odanosti osnivačima mr. sc. Mohamedu Radwanu Joukhadaru i dr. Jasenki Joukhadar, magistru farmacije i doktorici oralne kirurgije, koji su, kao zdravstveni djelatnici, postavili ove temeljne poslovne i etičke vrijednosti društva na podlozi svojeg vrijednog stručnog znanja i iskustva, te su i danas jamci zastupljenosti načela farmaceutske i medicinske etike u upravljanju društvom. Stoga, dakle, naša je misija stvoriti i održavati iskren i principijelan odnos s poslovnim partnerima; razvijati nova poslovna rješenja koja će poboljšati kvalitetu i sigurnost proizvoda naših dobavljača kojima opskrbljujemo naše kupce; izgrađivati korporativnu kulturu zasnovanu na načelima zakonitosti, profesionalnosti, transparentnosti i etičnosti; unaprjeđivati poticajno radno okruženje za osobni i profesionalni napredak svakog zaposlenika kroz otvorenu i participativnu kulturu na svim razinama; njegovati povjerenje šire zajednice stečeno kroz društveni angažman, humani pristup i brigu za najranjivije građane, te brigu za okoliš u kojem poslujemo; povećavati vrijednost članskih udjela i osigurati potpunu usklađenost poslovanja sa svim zakonima; drugim riječima, poduzimati sve napore da budemo veledrogerija i poslodavac prvog izbora u Hrvatskoj.

VIZIJA

Medical Intertrade d.o.o. želi biti poslovni partner prvog izbora svakom dobavljaču i kupcu, održavati izvrsnost rada na svim razinama, unaprjeđivati kvalitetu svih svojih usluga u skladu sa svim stručnim i etičkim zahtjevima, te razvijati nova poslovna rješenja i modele rada moderne veledrogerije vodeći računa posebno i o brizi za naš okoliš. Jamstvo kvalitete naših usluga su naši zaposlenici, stoga smo predani unaprjeđivanju modela upravljanja društvom koji će im biti jamac sigurnosti, želimo investirati u njihovo profesionalno usavršavanje i osposobljavanje na svim razinama, od upravljačkih do nižih, kao i u kreiranje otvorene i sigurne radne okoline u kojoj se poštuju svi etički principi.