Pravne napomene

Svako korištenje www.medical-intertrade.hr podliježe sljedećim uvjetima.

Dokumenti objavljeni na www.medical-intertrade.hr ne smiju se kopirati osim u slučaju korištenja kopija za nekomercijalnu i osobnu upotrebu. Uz poštovanje spomenutog ograničenja, kopiranje je dopušteno samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovoj internetskoj stranici navedena.

Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovoj internetskoj stranici dopuštena je jedino uz prethodno izričito odobrenje MEDICAL INTERTRADE d.o.o.

Ova internetska stranica daje općenite informacije o brojnim temama, proizvodima i uslugama vezanim uz zaštitu zdravlja. Svrha tih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o upotrebi pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda. Ova internetska stranica ne sadrži potpune medicinske informacije i načinjena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, znanje i vještinu procjene medicinskog osoblja koje se brine o bolesniku niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja.

Niti jedan bolesnik ne bi se smio koristiti informacijama sadržanima na ovoj internetskoj stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije s kvalificiranim medicinskim osobljem. Za specifične savjete i upute o proizvodima i uslugama koji se spominju na ovoj internetskoj stranici, molimo obratite se izravno medicinskim izvorima, liječničkom ili ljekarničkom osoblju te tijelima koja izdaju rješenja o stavljanju lijekova i medicinskih pomagala u promet u vašoj zemlji.

MEDICAL INTERTRADE d.o.o. poduzet će odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj internetskoj stranici bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici www.medical-intertrade.hr suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom sadržaju na ovoj internetskoj stranici i njegovim korištenjem.

MEDICAL INTERTRADE d.o.o. ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.medical-intertrade.hr kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove internetske stranice.

MEDICAL INTERTRADE d.o.o. pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ove internetske stranice, u bilo koje vrijeme i zbog bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Ova internetska stranica sadrži informacije trećih strana i linkove na druge internetske stranice nad kojima MEDICAL INTERTRADE d.o.o. nema nikakvu kontrolu. Takve su informacije označene na odgovarajući način.

MEDICAL INTERTRADE d.o.o. ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za njih. Nad svim slikama i informacijama sadržanim na ovoj internetskoj stranici postoje autorska prava. Svi nazivi proizvoda zaštićeni su žigovima njihovih legitimnih vlasnika.