Novo – POC dijagnostika

Zašto POC?

 • brzo i jednostavno testiranje
 • omogućuje donošenje kliničke odluke uz pacijenta
 • analizatori i testovi verificirani u renomiranim zdravstvenim ustanovama u RH
 • rezultati koreliraju s rezultatima dobivenim u kliničkim laboratorijima

cobas b 101 system

 • brzo određivanje parametara CRP, HbA1c i lipida
 • uzorak: kapilarna ili venska krv
 • uzorak krvi se nanosi na disk, rezultati se očitavaju

za 4 do 6 minuta, ovisno o parametru koji se testira

cobas h 232 POC system

 • brzo određivanje troponina T, NT-proBNP-a

i D-dimera

 • uzorak: heparinizirana venska krv
 • uzorak krvi se nanosi na test trakicu, rezultati

se očitavaju za 8 do 12 minuta, ovisno o parametru

koji se testira

CoaguChek® Pro II

 • brzo određivanje PV-a i aPTV-a
 • za profesionalnu upotrebu
 • uzorak: kapilarna, venska ili arterijska krv
 • uzorak krvi se nanosi na test trakicu, rezultati se

očitavaju za 1 do 5 minuta, ovisno o parametru

koji se testira

CoaguChek® INRange

 • brzo određivanje PV-a
 • za samotestiranje pacijenata
 • uzorak: kapilarna krv
 • uzorak krvi se nanosi na test trakicu, rezultati se

očitavaju za manje od 1 minute