Međunarodni kongres o kvaliteti u laboratorijskoj medicini Labquality Days 2017 - 9.-10. veljače 2017.